Firing

 • 61firing from a prone position — n. firing from a position of lying down, firing from a prostrate position …

  English contemporary dictionary

 • 62firing line —    Someone who is in the firing line is in a position to be criticized because of their responsibilities or the position they hold.     The managing director of the bank is in the firing line since the fraud was discovered …

  English Idioms & idiomatic expressions

 • 63firing line — UK [ˈfaɪərɪŋ ˌlaɪn] / US [ˈfaɪrɪŋ ˌlaɪn] noun be in/out of the firing line to be in a position/not be in a position where people can blame you or criticize you; to be/not be in danger After any defeat, their manager is always in the firing line …

  English dictionary

 • 64firing temperature distribution — deginimo temperatūros pasiskirstymas statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. firing temperature distribution; firing temperature profile vok. Glühtemperaturprofil, n; Glühtemperaturverteilung, f rus. профиль распределения… …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 65firing temperature profile — deginimo temperatūros pasiskirstymas statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. firing temperature distribution; firing temperature profile vok. Glühtemperaturprofil, n; Glühtemperaturverteilung, f rus. профиль распределения… …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 66firing tables — artilerijos šaudymo lentelės statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Duomenų, apibūdinančių balistines pabūklo (minosvaidžio, raketos) savybes, rinkinys. Artilerijos šaudymo lentelėse yra trys balistinių duomenų grupės: pagrindiniai duomenys;… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 67firing procedure — artilerijos šaudymo tvarka statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Nustatytas šaudančių pabūklų skaičius, šaudymo eiliškumas ir sparta. Atliekant ugnies uždavinius, šaudoma ↑pavieniais šūviais, ↑tolygine ugnimi, ↑tankiąja ugnimi ir ↑salvėmis.… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 68firing circuit — sprogdinimo grandinė statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Minų operacijų jūroje metu – jūrų minos grandinės dalis, jungianti detonacijos grandinę ar paveikianti laivų skaitiklį. atitikmenys: angl. firing circuit; firing mechanism pranc. circuit de …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 69firing mechanism — sprogdinimo grandinė statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Minų operacijų jūroje metu – jūrų minos grandinės dalis, jungianti detonacijos grandinę ar paveikianti laivų skaitiklį. atitikmenys: angl. firing circuit; firing mechanism pranc. circuit de …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 70firing circuit — sprogdinimo grandinė statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sausumos operacijų metu – elektros grandinė ir(ar) pirotechnikos sistema pagrindiniam užtaisui minoje susprogdinti. atitikmenys: angl. firing circuit; firing mechanism pranc. circuit de… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas